தங்கள் மாவட்ட TMTCLU ஒப்பந்த ஊழியர் நிகழ்வுகள் - புகைப்படங்கள் மற்றும் கருத்துகள் தெரிவிக்க : nftekmb2@gmail.com

Monday, 9 January 2017

கடலூர் -சம வேலை ...சம ஊதியம் -கருத்தரங்கு


ஒன்றுபட்ட ...போராட்டமே ...
இந்த அரசை மட்டுமல்ல ...
உங்களின் இந்த ..."சம வேலை ...சம ஊதியம் " கோரிக்கை வெல்லவும் ...
ஒற்றுமை காட்டும் போராட்டமே ... பெற்று தரும் என ...
ஊக்கவுரை  தந்த ...
தோழர் K .சுப்புராயன் EX  M P .


No comments:

Post a Comment