தங்கள் மாவட்ட TMTCLU ஒப்பந்த ஊழியர் நிகழ்வுகள் - புகைப்படங்கள் மற்றும் கருத்துகள் தெரிவிக்க : nftekmb2@gmail.com

Saturday, 2 January 2016

செவ்வணக்கம்மூத்த கம்யூனிஸ்ட் போராளி, கவித்துவமிக்க 

பேச்சாளர், திறன் மிக்க 

தொழிற்சங்க தலைவர், சளைக்காத எழுத்தாளர், 

சாதி-வர்க்கம் குறித்து 

நுணுகி ஆய்ந்ந அறிவாளி, கம்யூனிஸ்ட் 

பாரம்பரியத்தை உயர்த்திப் பிடித்த 

உணர்வாளி, தத்துவ ஆசிரியர் தோழர் அர்தேந்து 

பூஷன் பரதன் காலமானார்.


No comments:

Post a Comment