தங்கள் மாவட்ட TMTCLU ஒப்பந்த ஊழியர் நிகழ்வுகள் - புகைப்படங்கள் மற்றும் கருத்துகள் தெரிவிக்க : nftekmb2@gmail.com

Friday, 5 May 2017


கம்யூனிஸத்தை  பற்றி தலைவர்கள் கருத்துக்கள் 


நன்றி தி தமிழ் இந்து  நாளிதழ் ....

No comments:

Post a Comment