தங்கள் மாவட்ட TMTCLU ஒப்பந்த ஊழியர் நிகழ்வுகள் - புகைப்படங்கள் மற்றும் கருத்துகள் தெரிவிக்க : nftekmb2@gmail.com

Tuesday, 4 October 2016

அநீதி களையப்பட்டது

கிருஷ்ணகிரியில் சுமார் 40 ஒப்பந்த ஊழியர் தோழர்கள் மாற்று சங்கத்திலிருந்து நமது TMTCLU சங்கத்தில் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர். இதற்கு முன் முயற்சி செய்திட்ட தோழர் பாரதிதாசன் (ஒப்பந்த ஊழியர்-கிருஷ்ணகிரி) BSNLEU சங்கத்தின் துரோகத்தினால் பழிவாங்கப்பட்டு இரண்டு மாத காலம் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். நமது NFTE-TMTCLU மாநில சங்கத்தின் முயற்சியினால் மீண்டும் அந்த தோழர் பணியமர்த்தப்பட்டார். அத்தோழருக்கு நமது வாழ்த்துக்கள். 


No comments:

Post a Comment