தங்கள் மாவட்ட TMTCLU ஒப்பந்த ஊழியர் நிகழ்வுகள் - புகைப்படங்கள் மற்றும் கருத்துகள் தெரிவிக்க : nftekmb2@gmail.com

Sunday, 8 November 2015


BSNL உயர்த்திடும் - காத்திடும்
போராட்ட தீபம் மிளிர !
நிரந்தர ஊழியரின் போனஸ் பெற்றே தீரவேண்டும் எனும்
 கோப தீபம் நெஞ்சில் உயர !
ஒப்பந்த ஊழியரின் போனஸ் அநீதி அடியோடு அகற்றும்  நியாய தீபம் ... சுமந்த
தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் !

No comments:

Post a Comment