தங்கள் மாவட்ட TMTCLU ஒப்பந்த ஊழியர் நிகழ்வுகள் - புகைப்படங்கள் மற்றும் கருத்துகள் தெரிவிக்க : nftekmb2@gmail.com

Tuesday, 11 April 2017


08-04-2017 அன்று தஞ்சை , குடந்தை மாவட்ட  TMTCLU  சங்கத்தின் சார்பில் ஒப்பந்த ஊழியர்களின் ஊதியம் - சிறு முன்னேற்றம் .... ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது.. 
அதன் பதிவுகள் ....
No comments:

Post a Comment