தங்கள் மாவட்ட TMTCLU ஒப்பந்த ஊழியர் நிகழ்வுகள் - புகைப்படங்கள் மற்றும் கருத்துகள் தெரிவிக்க : nftekmb2@gmail.com

Monday, 5 December 2016

இதய அஞ்சலி

   வாழ்க்கையே போராட்டமாகவும் சாதனையாகவும் நிகழ்த்திக் 

காட்டிய தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா 
அம்மையார் அவர்களின் மறைவுக்கு 

நமது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்   

No comments:

Post a Comment